Frelse ?
Mange mennesker ser på kristendom som det å gå i kirken, utøve ritualer og ikke begå visse synder.

Dette er ikke kristendom.

Ekte kristendom er å opprette et personlig forhold til Jesus Kristus.
Når du tar imot Jesus som din personlige frelser betyr at du har en helt personlig tro og tillit til ham.
Du kan ikke bli frelst gjennom andres tro.
Ingen er tilgitt ved å gjøre gode gjerninger , eller handlinger.
Den eneste måten å bli frelst på er at du aksepterer Jesus som din frelser og inviterer Ham inn i livet ditt 24/7, stoler på at Jesus betalte straffen din og at hans oppstandelse er din garanti for et evig liv (Joh 3:16).
Er Jesus personlig din frelser?
Ordet frelse er et av hovedordene i Bibelen.
Det beskriver målet med Guds plan for menneskene. Det beskriver selve hensikten med at Gud gav sin Sønn.
For den som gir sitt liv til Jesus og blir født på nytt, beskriver det en startfase, et faktum i vandringen gjennom livet og en sluttfase.
Altså er ordet frelse et særdeles aktuelt ord, både for Gud og mennesker.
Satan, den onde engleverden og de onde ånder kan ikke oppnå dette og hva det innebærer.
Men også disse krefter må til slutt bøye seg i erkjennelsen; at frelse er en virkelighet som Gud gir mennesker som søker ham i ånd og sannhet.

Bibelen er skrevet på to grunnspråk.
Om vi først tar for oss både det hebraiske og det greske ordet for frelse blir det enklere for oss å se hva dette ordet innebærer.

Det hebraiske språk har flere ord for frelse: Yesuà, Yesa, Yasa.
Jeg nevner bare disse tre selv om det finnes enda 20 hebraiske ord som i den norske Bibelen er oversatt med ordet frelse.
Og disse til sammen, 123 hebraiske ord, innebærer følgende betydning:
Befrielse,
unnslippe,
frelst,
leve,
gjenopplive,
gi liv,
hjelp,
snappe bort,
forstand,
innsikt,
vende tilbake,
befri,
utruste,
styrke,
løsrive,
løskjøpe,
åpne,
trygg,
frisk,
lykkelig,
vennskapelig,
velferd,
helse,
rikdom,
fred,
tilflukt,
forløse.
Av dette kan vi se at ordet frelse i Det Gamle Testamente betydde;
å bli reddet fra forskjellige farer,
bevart fra situasjoner,
bli fridd fra fiender,
løsrevet fra fangenskap,
leve i trygghet,
bli lykkelig og mange andre forskjellige ting.

Alt dette og mere til tilbys i dette ordet FRELSE – og spørsmålet mitt er igjen ; Er du frelst ?

Og det neste …Vil du bli det ?
********************************************************************************************************************************************************************
Så her får du neste steget ;

Du må be til Gud og ta imot Jesus som DIN personlige frelser.

Bønn er å snakke med Gud. Hvis du vil ta imot denne frelsesgaven, og tror med hele deg og bestemmer at Jesus skal flytte inn i livet ditt og være Herre , så kan du be denne bønnen.
Be den HØYT som en bekjennelse, og Gud kommer til å høre din bønn og besvare den der og da!
«Jesus, jeg tar imot deg av hele mitt hjerte. Jeg tror at du døde for meg for å redde meg inn i et nytt liv. Jeg tror at du døde og at du sto opp igjen og lever.
Du skal være Herre i livet mitt fra nå av. Jeg vil følge deg !
Takk at jeg nå, i dette øyeblikket er et Guds barn og har mottatt det evige liv.
Amen! ( Amen betyr «la det nå skje»)

Hvis du ba denne bønnen er det bare for meg å ‘GRATULERE! Du har akkurat gått over grensen inn i Guds rike og er nå et Guds barn med alle rettighetene som det innebærer.
ALT i Guds rike tilhører deg nå. Du ar tatt imot Jesus og blitt et Guds barn. Gun ønsker at du skal lære å kjenne Ham . Han vil ha fellesskap med deg og hjelpe deg på alle måter.
Du lærer Gud å kjenne gjennom å lese Bibelen (start gjerne i Det Nye testamentet ) og ved å delta i felleskapet i en kirke/menighet.
Du vil nå snart oppdage at Gud har en helt fantastisk plan for livet ditt .

Ta GJERNE kontakt med meg om du har bedt denne bønnen – eller vurderer å be denne bønnen – du har sikkert noen spørsmål…