Teamet består av gode venner og kollegaer som støtter hverandre i den enkeltes tjenester og som kommer sammen for å velsigne små og store plasser når vi har muligheten til det. Vi er altså ikke en organisasjon eller lignende. Kun gode venner som elsker Jesus
Vi har denne teamkontoen – for å hjelpe hverandre til å kunne delta , for å kunne velsigne flere til å kunne gå med Gud.
Men den er frivillig og ikke ment som noe annet enn en mulighet for å så inn i andres liv. (Jeg har selv et fast trekk inn i teamkontoen)
Teamet hjelper hverandre med å organisere helgene der vi er sammen, med Id hovedsakelig i spissen som koordinator. Og vi bidrar med alt fra vitnesbyrd, forbønn, møteledelse, kaffekoking, samkjøring osv. osv. osv..

 

«Team Id» ble til som en følge av at flere tjenestegaver bestemte seg for å samles og å velsigne hverandre og de plassene der vi får mulighet til å inspirere lokale menigheter.

Leder og administrator for denne gjengen er Id O. Skardal. Pastor og jordmor og en altmulig person.

Hovedforkynner er Solfrid B. Jepsen. Evangelist/lærer/inspirator/Coach/»potet»

Videre har vi flere musikere, pastorer, ledere,

og tjenestegaver som bidrar.

Disse er fullt ut engasjert i sine egne forsamlinger.

Dette teamet bistår Solfrid i arbeidet og vise versa.

(Dette er kun et lite utvalg av bilder og navn på de som er med og bidrar i arbeidet for Guds rike)

Solfrid B. Jepsen selv er i utgangspunktet en egen tjeneste.

(throneroom-ministry)