I igjen er det kveld og en har mulighet til å reflektere over dagens begivenheter.