Etter et større korstog med møter, skolebesøk,matutdeling og hjelp til mange sitter vi nå i Kampala og lytter til støyen fra storbyen.

Vi prøver å regne på hvordan pengene er brukt hittil og ser at det er altfor mange behov som må møtes.
Ber om at pengene må strekke til.
Nå kommer det tre dager med rent hjelpearbeid i byen. Vi forventer sterke inntrykk.
vi får møte de som vi tidligere har hjulpet, og vi møter nok noen nye.
Ingen kan hjelpe alle , men alle kan hjelpe en.
Gårsdagens rapport fortalte oss av det ser ut ttil at de har registrert 270 stk som har  tatt imot evangeliet (rapporten fra siste kvelden har enda ikke kommet. Så tallet øker.
Gårsdagens dåp var en opplevelse!
Vi dro til et sted der det var rennende vann og dypt nok. Til sterk lovsang og stor glede fikk vi se Guds kraft manifestert i det 21 stykker begravde sitt gamle liv ved å la seg døpe.
Vi opplever at maten skaper interressante reaksjoner for vår bakterieflora.. og med et hull i bakken som et eneste alternativ, blir det dager med kreative bønner for å fungere.
Men, Gud passer på. Vi klarer oss greit.
Reisa til Kampala fra Kigali tok ca tre timer , og Glenn hadde selskap med ei høne under setet sitt hele veien. Høna var en gave fra noen i landsbyen som takk for arbeidet.

Med friskt mot trasker vi videre.