Porsanger Pinsemenighet hadde besøk av Solfrid Bjerke Jepsen i september 2017. Hun var da sammen med Id Skardal på sin reise her nord.

 

Vi i menigheten opplevde disse dager inspirerende og samlende.

Solfrid hadde ett sterkt vitnesbyrd om hvordan hennes møte med Den Hellige Ånd hadde forandret hennes liv og satt henne i brann og i tjeneste for Jesus.

Hun brenner også for at menigheten skal få del i denne åndsutgytelsen som Jesus kan gi hver enkelt, og i sin forkynnelse av Ordet, inspirere den enkelte til å tro at dette gjelder for alle.

Vi vil anbefale alle menigheter og menighetsledere til å ta imot Solfrid, og få del i hennes vitnesbyrd, som vil inspirere forsamlingen til ett rikere og dypere liv i Den Hellige Ånd.

 

Alf Friskilæ

Pastor i Porsanger Pinsemenighet