Efeserbrevet 4 ; 11 – 13 gir oss et glimt av tjenestegavene og deres rette funksjon  i forhold til Guds plan.

Jeg møter stadig folk som kalles for evangelister , altså kalles  evangelister..  Jeg møtte på en ung kar som sa at han ønsker å bli en evangelist! Så flott tenkte jeg , og så spurte jeg om han visste hva en evangelist er for noe.  Jo, svarte Han , den var jo en sånn som reiste rundt og forkynte Guds Ord.

Jaha, sa jeg da. Er alle som reiser rundt og forkynner evangelister ?  Jo, det mente han ganske bestemt.

Et annet sted var det noen som sa – vi trenger evangelisten til å komme og vinne mennesker slik at vi endelig kan se vekkelse!

En annen sa at evangelisten var en som ikke bryr seg om noe annet enn å få mennesker frelst og det med oppfølging og annet var dem totalt uinterressant..

Det sies at når evangelisten kommer , blir det rot og kaos og at det blir mye (for mye for noen) å rydde opp.

En annen innstilling er at de totalt mangler empati og er uten evne til å forstå menighet, Bibelundervisning eller annet av en dypere art.

Og så har vi da disse som kalles evangelister av mangel på noe bedre beskrivelse.

Det er så mange oppfatninger og holdninger til dette ordet, eller dette mandater at en kan bli helt fortumlet. Men Bibelen er ikke vanskelig på dette området.

Gud innsetter sine tjenestegaver med den autoritet og myndighet som Han gir. Og Han innsetter dem i menigheten for en hensikt;

«for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning til oppbyggelse av Kristi legeme.

hvor lenge

…inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap (ikke kunnskap) til Ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde… og  for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind og ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.

Jaha ! Her er det ikke mye som ligner på holdningene til en evangelist..  Om vi tar en titt på Evangelisten Filip, ser vi en som startet i å tjene ved bordene og hadde et tjenersinn fra begynnelsen av. Han var også en mann full av Den Hellige Ånd og Kraft.  Han ble etterhvert brukt i mektige tegn og under – men rotsystemet lå i et tjenersinn i menigheten.

Så ; hva gjør egentlig en evangelist…? På tide å gå tilbake til grunntegnnga – eller grunnteksten om du vil 😉 Les hva det står, og la evangelistene være evangelister i fullt mål !

Stay blessed !

SBJ