Som kanskje flere av dere vet, har jeg hele Norge på mitt hjerte for Herren. Mitt elskede Norge. Min vakre nasjon !Et kongerike, der Gud selv har berørt og besøkt aller kroker og kriker og selv inspirert flagget vårt med sitt blåfargede  (kongelige ) kors i sentrum.

Denne gangen har Han ført meg til Nordkapps ytterste punkt ifølge den svensk-norske unionskongen Oscar II sa i sin tale da han kom dit ;

» Ikke til en forgjængelig Pryd, men til et Tegn på at hertil når Norges kongerike, derfor har jeg reist denne minnesten på Nordkapps ytterste pynt».

Men det er jo nettopp det den er blitt til – «en forgjengelig Pryd»  Folket valfarter dit i alle slags årtider og sesonger med forskjellige motiv – selv kom jeg for å stille min nysjerrighet.       Lite visste jeg at dette igjen skulle berøre hjerterota mi og hvordan Guds Ånd skulle vise meg Hans tanke for denne reisa.

«Hertil når Norges Kongerike» , jeg smaker på ordene og kjenner hvordan mitt indre «blikk» står der på toppen av mitt elskede fedreland og skuer nedover landet.  

Jeg «ser» hvordan Guds Ånd dekker landet mer og mer og hvordan Hans tanker for oss lager bildet av et nettverk som lyser klart i åndeverdenen.  Dette sentrumet er blitt inntatt og overtatt av alt annet en helnorsk kultur og folkesjel og lite vitner om at vi er en Norskt Kongerike når vi entrer dette stedet.  Det finnes et kapell der – men Korset ser du ikke synlig…det kan jo vekke anstøt!

Det er et vakkert sted der jeg tror mange har stått i bønn for Norge. Men vi trenger å forkynne vår Herre Jesu Kristi kongerikes makt over hele vårt land med en sterk bevissthet om at han sa at vi skulle forvalte det rett.

Med fare for at du som leser tror at jeg har noe imot kultur, samer, finner, russere eller andre nasjonaliteter, skriver jeg alikevel er varsku ; Norge tilhører Kristus !!  Og alle som bor her, uansett nasjonale røtter trenger at Korset i flagget igjen vaier fritt og synlig uten hindring for at evangeliet skal fylle hvert sinn og hver sjel uten å pakkes inn i fine «floskler» og forkledde kulturiske monumenter som kan tolkes og fortolkes alle veier.

Jeg vil se hjerter i brann for Kristus fra Nordkapp til Lindesnes. I byer og bygder, i skoler og kommunehus og i alle slags bedehus.

Jeg fryder meg over vissheten om at Gud’s rike vil gå frem uansett – for det kommer et stormvær over landet vårt og ingen kan stoppe Guds vind. 

Amen!

SBJ