Noen ganger fester man seg til et ord, en uttalelse, noe som bare fortsetter å surre rundt i tankene. Og nettopp det er noe som jeg opplever svært ofte – nesten litt for ofte etter noens oppfatning. Men det er nå sånn jeg «tikker».

Når jeg hører vitnesbyrd, prekner, sanger osv , er jeg blandt dem som lytter «aktivt»  – altså, jeg hører etter og lar Guds Ånd prege og forandre meg. Gjerne rett og slett la det utfordre og strekke meg til å handle på det jeg hører.

Her må jeg skyte inn i ærlighetens navn, at jeg fort kan befinne meg under prekner som er en lidelse… der en sitter og smugtitter på klokka og tankene ikke akkurat er fokusert på å høre etter i det hele tatt..

Men jeg VET når Jesus har noe som jeg bør lytte til, og da lytter jeg med hele meg.

Nok om det. Etter en konferanse befant jeg meg sammen med en gjeng som sang og spilte og vitnet fritt om det de hadde på hjertet. Det var ikke et typisk møte – lignet mere på et husmøte egentlig. Så var det en som sa ganske mye fint, men noe fanget mitt øre spesielt ; «Gud sier hele tiden, Se , jeg gjør noe nytt!!  – men hva med oss ? Er vi villige til å være med på dette nye som Gud gjør ?»

Og det fikk kverna mi til å jobbe, og den har jobbet siden. Hva er dette nye Gud gjør egentlig?  Evangeliet er det samme, Bibelen er den samme, de evige sannhetene der er uforanderlige. – Hva er da dette nye ?

Jeg selv har så lett for å holde fast på ting som «funker»  – og det er jo bra.. Men om Gud stadig fornyer, og skaper, former og danner ; da er jo det en invitasjon til å samarbeide med Ham i å utforske dette «nye » som han gjør ?

Å så spennende livet kan være når det stadig strømmer friskt og rent vann rundt føttene våre, der ingenting stivner og størkner til. Der en til stadighet får lov til å bevege seg inn i dette forfriskende «nye» som Gud alltid gjør.

Han er jo Skaperen , tross alt ! 

Jeg fortsetter å la disse ordene og tankeprosessene arbeide i meg i det jeg forbereder meg på at Han som aldri forandrer seg – heller forandrer MEG !

Og Han faktisk gjør den nye Skapningen som jeg faktisk er ; til en som fornyes hver dag i takt med Ham som til stadighet gjør noe nytt..

SBJ